A rövidítések listája

Ómagyar kódexek

AporK Apor-kódex
BecsiK Bécsi kódex
BirkK Birk-kódex
BodK Bod-kódex
CornK Cornides-kódex
CzechK Czech-kódex
DebrK Debreceni kódex
DobrK Döbrentei-kódex
DomK Domonkos-kódex
ErdyK Érdy-kódex
ErsK Érsekújvári kódex
FestK Festetics-kódex
GomK Gömöry-kódex
GuaryK Guary-kódex
GyongyK Gyöngyösi kódex
HorvK Horvát-kódex
JokK Jókai-kódex
JordK Jordánszky-kódex
KazK Kazinczy-kódex
KeszthK Keszthelyi kódex
Konyvecse Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról
KrisztLeg Krisztina-legenda
KrizaK Kriza-kódex
KulcsarK Kulcsár-kódex
LanyiK Lányi-kódex
LazK Lázár-kódex
LobkK Lobkowicz-kódex
MargLeg Margit-legenda
MarTor Máriabesnyői töredék
MiskTor Miskolci töredék
MunchK Müncheni kódex
NadK Nádor-kódex
NagyszK Nagyszombati kódex
PeerK Peer-kódex
PeldK Példák könyve
PiryH Piry-hártya
PozsK Pozsonyi kódex
SandK Sándor-kódex
SimorK Simor-kódex
SzekK Székelyudvarhelyi kódex
TelK Teleki-kódex
ThewrK Thewrewk-kódex
TihK Tihanyi-kódex
VirgK Virginia-kódex
VitkK Vitkovics-kódex
WeszprK Weszprémi-kódex
WinklK Winkler-kódex

Vegyes rövid szövegek

Bag Bagonyai ráolvasások
Cant Szabatkai Mihály: Cantio Petri Berizlo
Csi Csízió
Cze Czestochowai nyelvemlék
Dal Népdaltöredék
GLe Geszti László éneke
GyS Gyulafehérvári sorok
Hadi Hadi szitkozódás
HB Halotti beszéd és könyörgés
HNe Húsvéti népének
Jak Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelméről
Jog Jogi szabály
Korm Körmöcbányai táncszó
KTSz Königsbergi töredék és szalagjai
LaskS Laskai sorok
Level Középkori levelek
ME Müncheni emlék
MS Marosvásárhelyi sorok
OMS Ómagyar Mária-siralom
Orv Orvosi rendelvények
Pann Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételéről
Rot Rotenburgi János deák magyar nyelvmestere
Sop Soproni virágének
SztMik Péchy Ferenc: Szent Miklós dicsérete
SzV Szabács viadala

Középmagyar bibliafordítások

Heltai Heltai Gáspár: A IESVS CHRISTVSNAC WY TESTAMENtoma
Káldi Káldi György: SZENT BIBLIA
Károli Károli Gáspár: SZENT BIBLIA
Pesti Pesti Gábor: Novum Testamentum
Sylvester Sylvester János: Uy Teſtamentū